Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie
ul. T. Kościuszki 110, 39-460 Nowa Dęba

Kierownik:

Gabriela Nowak-Wolwowicz – magister socjologii o specjalności praca socjalna, posiada specjalizację z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej.

Koordynator zespołu wspierająco – aktywizującego:

Agnieszka Kochanowicz Staszczak – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.